Μικρογονιμοποίηση ICSI

Μικρογονιμοποίηση ICSI

Η μικρογονιμοποίηση ICSI είναι μια μέθοδος εξωσωματικής γονιμοποίησης, κατάλληλη για τις περιπτώσεις ανδρικής υπογονιμότητας. Πρόκειται για μία μικροεπεμβατική τεχνική, κατά την οποία γίνεται η γονιμοποίηση των ωαρίων με την εμφύτευση ενός σπερματοζωαρίου, με τη χρήση μικροπιπέτας στο κυτταρόπλασμα κάθε ωαρίου. Η διαδικασία αυτή προτείνεται σε περιπτώσεις που υπάρχει μικρός αριθμός σπερματοζωαρίων ή χαμηλή κινητικότητα.

Πότε εφαρμόζεται η μικρογονιμοποίηση ICSI;

Η τεχνική της μικρογονιμοποίησης ICSI προτείνεται όταν:

• Υπάρχει ασθενές σπέρμα χαμηλής κινητικότητας
• Τα σπερματοζωάρια δεν έχουν ακρόσωμα, δηλαδή ένα τμήμα του κεφαλιού, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να διεισδύσουν στο ωάριο
• Όταν τα ωάρια έχουν διαφανή ζώνη πιο παχιά και σκληρά από το φυσιολογικό, γεγονός που εμποδίζει τη διείσδυση του σπερματοζωαρίου
• Όταν έχει υπάρξει στο παρελθόν αποτυχημένη προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης IVF

Ποια είναι η τεχνική της μικρογονιμοποίησης ICSI;

Η διαδικασία της μικρογονιμοποίησης ICSI είναι παρόμοια με αυτή της εξωσωματικής γονιμοποίησης.

1. Το πρώτο βήμα είναι η διέγερση ωοθηκών με φαρμακευτική αγωγή που διαρκεί 10 – 12 ημέρες. Στόχος της διέγερσης των ωοθηκών είναι η παραγωγή περισσότερων του ενός ώριμου ωαρίου.
2. Μόλις κριθεί ότι οι ωοθήκες παράγουν επαρκή αριθμό ωαρίων, γίνεται η ωοληψία, δηλαδή λήψη των ωαρίων από τις ωοθήκες. Τα ωάρια υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία, κατά την οποία αφαιρούνται τα κοκκιώδη κύτταρα που τα περιβάλλουν προκειμένου να είναι πιο εύκολο να εισχωρήσουν τα σπερματοζωάρια.
3. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η σπερμοληψία, και ανάλογα με τον αριθμό και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων, εφαρμόζεται η κατάλληλη επεξεργασία τους.
4. Κατά τη διαδικασία ICSI, ακινητοποιείται το κάθε ωάριο με τη χρήση μικροπιπέτας, δηλαδή μια γυάλινη βελόνα ένεσης. Αυτό γίνεται προκειμένου κάθε σπερματοζωάριο να εισαχθεί στο κυτταρόπλασμα κάθε ωαρίου.
5. Το επόμενο βήμα είναι η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο στο εμβρυολογικό εργαστήριο.
6. Τέλος, γίνεται η εμβρυομεταφορά. Η μεταφορά γίνεται με τη χρήση ενός λεπτού πλαστικού καθετήρα, που περνάει μέσα από τον κόλπο και τον τράχηλο.

Ποσοστά επιτυχίας: Μικρογονιμοποίηση ICSI

Το ποσοστό μίας επιτυχημένης εγκυμοσύνης από τη διαδικασία ICSI ανέρχεται στο 65-75%. Τα ποσοστά επιτυχίας της διαδικασίας εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι:

• Η βιωσιμότητα των σπερματοζωαρίων
• Η ποιότητα και η αποτελεσματική ενεργοποίηση των ωαρίων
• Η βιωσιμότητα των ωαρίων κατά την ενδοκυτταροπλασματική διαδικασία

Ο έμπειρος ιατρός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Δρ. Παναγιώτης Καραντζής είναι στη διάθεσή σας για μία εξατομικευμένη και προσωπική θεραπεία γονιμότητας.