Εξωσωματική Γονιμοποίηση IVF

Εξωσωματική Γονιμοποίηση IVF

Η εξωσωματική γονιμοποίηση IVF είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Όπως φανερώνει και ο όρος πρόκειται για τη γονιμοποίηση έξω από το σώμα, δηλαδή το ωάριο γονιμοποιείται από το σπερματοζωάριο έξω από τη μήτρα της γυναίκας. Η διαδικασία αυτή αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας, καθώς υπάρχουν περισσότερα ωάρια διαθέσιμα για γονιμοποίηση, σε σύγκριση με τη μέθοδο της σπερματέγχυσης.

Η διαδικασία της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης IVF

1. Το πρώτο βήμα στην εξωσωματική γονιμοποίηση IVF είναι η διέγερση των ωοθηκών για παραγωγή περισσότερων ωαρίων. Η ωοθηκική διέγερση είναι η τεχνητή διέγερση των ωοθηκών με φάρμακα, με στόχο την παραγωγή περισσότερων του ενός ώριμου ωαρίου. Η φαρμακευτική αγωγή διαρκεί 10 -12 ημέρες.

2. Κατά τη διέγερση των ωοθηκών, γίνεται παρακολούθηση με μια σειρά υπερηχογραφημάτων και ορμονικών προσδιορισμών.

3. Μόλις κριθεί ότι οι ωοθήκες παράγουν επαρκή αριθμό ωαρίων, γίνεται η ωοληψία, δηλαδή λήψη των ωαρίων από τις ωοθήκες. Η λήψη αυτή γίνεται με τη χρήση μίας λεπτής βελόνας υπό την καθοδήγηση υπέρηχου. Μέσω αυτής της βελόνας γίνεται η αναρρόφηση των ωαρίων. Η διαδικασία αυτή διαρκεί από 10- 30 λεπτά ανάλογα τον αριθμό των ωοθυλακίων και γίνεται κάτω από καταστολή ή ήπια μέθη.

4. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η γονιμοποίηση του ωαρίου από το σπερματοζωάριο στο εμβρυολογικό εργαστήριο. Η γονιμοποίηση γίνεται με επεξεργασμένο σπέρμα σε ειδικό καλλιεργητικό υλικό και επώαση σε κλίβανο. Το γονιμοποιημένο ωάριο τοποθετείται σε ένα ειδικό μέσο ανάπτυξης και παραμένει από2-3 ημέρες (cleavage stage) αλλά και έως 5-6 ημέρες (βλαστοκύστη).

5. Το τελευταίο στάδιο είναι η εμβρυομεταφορά. Τα έμβρυα αξιολογούνται και κρίνεται ποια θα μεταφερθούν στη μήτρα της γυναίκας, μπορούν να μεταφερθούν 2-4 έμβρυα ανάλογα το ηλικιακό group. Η μεταφορά γίνεται με τη χρήση ενός λεπτού πλαστικού καθετήρα, που περνάει μέσα από τον κόλπο και τον τράχηλο.

Από τι εξαρτάται η επιτυχία της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης IVF

Τα ποσοστά επιτυχίας της διαδικασίας εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι:

• Η ηλικία της γυναίκας, καθώς όσο μεγαλύτερη είναι τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα των ωαρίων της
• Το σπέρμα που θα χρησιμοποιηθεί και η ποιότητα του, και κατ’επεκταση
• Η ποιότητα και ο αριθμός των εμβρύων που προκύπτουν
• Το αίτιο υπογονιμότητας

Πότε σας αφορά η Εξωσωματική Γονιμοποίηση IVF

Η εξωσωματική γονιμοποίηση IVF δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή στην υπογονιμότητα. Ωστόσο, αν το ζευγάρι έχει προσπαθήσει να επιτύχει σύλληψη σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα του ενός έτους, τότε θα πρέπει να εξεταστούν τα αίτια υπογονιμότητας. Η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει επιλογή όταν:

• Υπάρχουν παθήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ριζικά με φαρμακευτική αγωγή ή με χειρουργική αντιμετώπιση όπως για παράδειγμα η ενδομητρίωση ή οι κατεστραμένες σάλπιγγες (υδροσάλπιγγες) ή απουσία αυτών τότε η εξωσωματική γονιμοποίηση αποτελεί μονόδρομο.
• Ανδρικός παράγοντας υπογονιμότητας, χαμηλός αριθμός σπερματοζωαρίων ή χαμηλή κινητικότητα
• Ανεξήγητη υπογονιμότητα που δεν ανταποκρίνεται σε άλλες θεραπείες

Ο έμπειρος ιατρός υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Δρ. Παναγιώτης Καραντζής είναι στη διάθεσή σας για μία εξατομικευμένη και προσωπική θεραπεία γονιμότητας.