Κατάψυξη Εμβρύων

Κατάψυξη Εμβρύων

Σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό των παιδιών που γεννιούνται από τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προέρχονται από την τεχνική της κατάψυξης εμβρύων. Η πρώτη εγκυμοσύνη από κρυοσυντηρημένα έμβρυα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1983. Η κατάψυξη εμβρύων αυξάνει τις πιθανότητες σύλληψης από την ίδια ομάδα εμβρύων που προέκυψε από προηγούμενο κύκλο διέγερσης. Πλέον η τεχνική αυτή αποτελεί διαδικασία ρουτίνας για τους περισσότερους γιατρούς εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Ποια είναι η διαδικασία κατάψυξης;

Η τεχνική της κατάψυξης εμβρύων πλέον σήμερα γίνεται με την μέθοδο της «κρυσταλλοποίησης» – vitrification όπου επιτυγχάνεται η ταχύτατη εντός λεπτού κατάψυξη των εμβρύων. Με αυτήν την μέθοδο αποφεύγεται η τυχόν διατάραξη της αρχιτεκτονικής δομής των ίδιων των εμβρύων. Η ταχεία κατάψυξη - απόψυξη των εμβρύων βοήθησε ώστε τα ποσοστά επιτυχίας να είναι πλέον εφάμιλλα με αυτά των εμβρυομεταφορών σε φρέσκο κύκλο.

Ποια είναι η διαδικασία εμβρυομεταφοράς;

Πριν την εμβρυομεταφορά, έχει προηγηθεί η προετοιμασία του ενδομητρίου, συνήθως με χάπια τις 12-14 ημέρες ώστε να επιτευχθεί και το κατάλληλο πάχος > 7,0mm αλλά και η ικανοποιητική υπερηχογραφική εικόνα (τριζωνική υφή).

Όταν αποφασιστεί να γίνει εμβρυομεταφορά με τη χρήση κρυοσυντηρημένων εμβρύων, τα έμβρυα αποψύχονται νωρίς το πρωί ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους εμβρυολόγους να εκτιμήσουν την δυναμική και την ποιότητα των εμβρύων. Κατά την εμβρυομεταφορά, τα επιλεγμένα έμβρυα εισάγονται με την καθοδήγηση του υπερηχογράφου και τη χρήση ενός λεπτού καθετήρα στη μήτρα, συνήθως χωρίς να προκαλείται κάποια ενόχληση στη γυναίκα.

Τα πλεονεκτήματα της κατάψυξης εμβρύων

Η τεχνική αυτή προσφέρει αρκετά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

• Πρώτο και βασικό πλεονέκτημα είναι ότι μειώνει τον αριθμό των κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη χρήση επιπλέον φαρμάκων για τη διέγερση των ωοθηκών. Δηλαδή αν ο αριθμός των εμβρύων είναι ικανοποιητικός, τότε δύναται να πραγματοποιηθούν περισσότερες από μία εμβρυομεταφορά.
• Στη συνέχεια, μελέτες δείχνουν ότι το ενδομήτριο είναι πιο δεκτικό όταν δεν έχει πραγματοποιηθεί διέγερση των ωοθηκών , γι’ αυτό το λόγο υπάρχει η τάση (trend) να καταψύχονται όλα τα έμβρυα και να πραγματοποιείται η εμβρυομεταφορά σε επόμενους κύκλους. Αυτό συστήνεται όταν στον φρέσκο κύκλο υπάρχουν πολύ υψηλά επίπεδα οιστραδιόλης ή τα επίπεδα προγεστερόνης είναι πάνω από ένα όριο ( >1,5ng/ml)
• Είναι αποδεδειγμένο ότι τα παιδιά που έχουν προέλθει από αυτή την τεχνική γεννιούνται υγιή, χωρίς ποσοστό εμφάνισης κάποιας σοβαρής συγγενούς ανωμαλίας, και όσες έχουν παρατηρηθεί δεν διαφέρουν στατιστικά από το γενικό πληθυσμό

Συμπεράσματα

Ο χρόνος που μπορούν να παραμείνουν τα έμβρυα κατεψυγμένα από τη νομοθεσία είναι πέντε χρόνια, με δυνατότητα παράτασης άλλα πέντε χρόνια, ωστόσο θεωρητικά μπορούν να μείνουν στην κατάψυξη απεριόριστα. Η τεχνική της κατάψυξης εμβρύων αποτελεί πλέον ρουτίνα, ωστόσο είναι απαραίτητο για την ασφάλεια της μητέρας αλλά και την επιτυχία της διαδικασίας να συμβουλευτείτε έναν έμπειρο ιατρό. Εμπιστευθείτε τον έμπειρο ιατρό υποβοηθούμενης αναπαραγωγής Δρ. Παναγιώτη Καραντζή, για μία εξατομικευμένη διάγνωση και την κατάλληλη επιλογή τεχνητής γονιμοποίησης για εσάς.